ร่วมงานกับเรา

ทางมูลนิธิยินดีร่วมงานกับทั้งบุคคลและองค์กร  โดยมีโอกาสดังนี้: 
» ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

» การให้คำปรึกษา

» ความร่วมมือ

Logos German Cooperation and Partners in Transformation