Thông tin xuất bản/ Bảo vệ dữ liệu

Địa chỉ

Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.
Simrockstraße 4
53113 Bonn
Đức  

ĐT: +49 228 9703-0
Fax: +49 228 9703-6613 /-6630
Email: office@sparkassenstiftung.de

Sổ đăng ký hiệp hội

Magistrates’ Court in Bonn, số hiệu đăng ký VR 6275

Ban giám đốc

Heinrich Haasis
Chủ tịch Ban giám đốc

TS. Hans Ulrich Schneider
Thành viên Ban giám đốc
Phó CEO của Deutscher Sparkassen- und Giroverband (Hiệp hội các ngân hàng tiết kiệm Đức)

Niclaus Bergmann
Giám đốc điều hành

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Việc sử dụng trang web của chúng tôi được cho phép theo các quy định sau: Trang web này được xây dựng vô cùng cẩn thận và được cập nhật bất cứ khi nào. Tuy nhiên, có thể xảy ra các sai sót (ví dụ do trục trặc hoặc giả mạo từ các bên thứ ba không có thẩm quyền). Do đó, không chấp nhận trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các nội dung có trên trang web. Tương tự vậy đối với thông tin từ các trang web của bên thứ ba khi sử dụng hyperlink. Các đường link dẫn tới các trang web khác được cung cấp cho bạn để tiện tham chiếu, nhưng chúng tôi không chấp nhận các trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về các nội dung và thông tin của các trang web đó.      

Bảo vệ dữ liệu

Việc bảo vệ dữ liệu truyền qua email chỉ được bảo đảm trên các trang web có đánh dấu là được bảo vệ. Vì lí do đó, dữ liệu kinh doanh nhạy cảm không được truyền theo cách này.

Bản quyền

Các nội dung và cấu trúc của trang web chúng tôi được bảo vệ bằng bản quyền. Việc sao chép thông tin, dữ liệu hay hình ảnh, đặc biệt là sử dụng các bài viết, các phần hoặc hình ảnh của bài viết phải được sự cho phép trước từ DSIK. Người dùng chỉ được phép sử dụng các nội dung của trang web này vào mục đích sử dụng riêng của mình và nằm trong các giới hạn của chức năng đã có. Người dùng của trang web này không có quyền gì với các nội dung hoặc chương trình được cung cấp. Trong trường hợp phần mềm tải về trên trang web này, quyền sử dụng được giới hạn ở việc sử dụng cá nhân của người dùng và nằm trong các giới hạn sử dụng trang web của chúng tôi. Các hyperlink dẫn đến trang web của chúng tôi phải được sự cho phép trước từ DSIK.     

Các nhãn hiệu và logo

Tất cả các nhãn hiệu và logo trên trang web của chúng tôi đều được bảo vệ bằng bản quyền. Nghiêm cấm việc sử dụng các nhãn hiệu hoặc logo này mà không có sự cho phép trước.

Bảo vệ dữ liệu

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp. Google Analytics sử dụng các “cookie”, đó là các tệp ký tự được đặt trên máy tính của bạn để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin thu thập được từ cookie về việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến Google để lưu trữ trên các máy chủ ở Mỹ. Google sẽ sử dụng thông tin này nhằm mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, lập các báo cáo về hoạt động của trang web cho các đơn vị khai thác trang web và cung cấp các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Google cũng có thể truyền thông tin này cho các bên thứ ba theo quy định của pháp luật nếu có, hoặc trong trường hợp các bên thứ ba này xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với các dữ liệu khác mà Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách lựa chọn các cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin hãy chú ý rằng nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không được sử dụng tính năng đầy đủ của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn của Google theo cách thức và mục đích đã nêu ở trên. Sự đồng ý với việc thu thập và lưu trữ dữ liệu có thể bị hủy vào bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai. Để thảo luận về việc sử dụng các công cụ phân tích web với các địa chỉ IP đầy đủ, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trang web này sử dụng Google Analytics với phần mở rộng “_anonymizeIp()”, do đó bảo đảm rằng các địa chỉ IP chỉ được xử lý dưới dạng tắt để loại trừ sự nhận dạng cá nhân trực tiếp. 

Thiết kế và Phát triển

Dahm & Freunde GmbH
Unternehmenskommunikation
Heinrich-Böll-Ring 5
53119 Bonn
www.dahmundfreunde.de

Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.
Simrockstraße 4, 53113 Bonn

» Contact Us!