DSIK châu Á

Vài nét về German Sparkassenstiftung tại châu Á và thông tin liên hệ của Dự án

» Xem thêm

DSIK toàn cầu

Hãy truy cập trang web của Trụ sở chính để có cái nhìn tổng quát về tất cả các dự án của DSIK trên toàn thế giới.

» Nhấn để truy cập

Sparkassen-Finanzgruppe

Sparkassen-Finanzgruppe (Tập đoàn Tài chính các Ngân hàng Sparkassen) là tập đoàn tài chính lớn nhất ở châu Âu và là đơn vị dẫn đầu thị trường ở Đức. Tổ chức mẹ của Sparkassen-Finanzgruppe là Hiệp hội các Ngân hàng Sparkassen Đức (Deutscher Sparkassen- und Giroverband, DSGV).

» Xem thêm

Logos German Cooperation and Partners in Transformation