Tổ chức

German Sparkassenstiftung for International Cooperation (Quỹ Hợp tác Quốc tế German Sparkassenstiftung, gọi tắt là DSIK) là một nhánh chính sách phát triển của Sparkassen-Finanzgruppe (Tập đoàn Tài chính Sparkassen). Nhiệm vụ của DSIK là phổ biến mô hình Sparkasse thành công trên khắp các khu vực và trên thế giới. Thông qua việc cho phép người dân ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi được tiếp cận các dịch vụ tài chính, DSIK nhắm đến việc tạo ra các cơ hội tạo điều kiện cho những người dân này thoát khỏi nghèo đói.

» Xem thêm

Trò chơi kinh doanh

Trò chơi kinh doanh của German Sparkassenstiftung (DSIK) đã trở thành một thương hiệu quốc tế về trải nghiệm học tập tương tác sáng tạo. DSIK hiện đang triển khai 4 Trò chơi kinh doanh cho nhiều đối tượng tham gia khác nhau.

» Xem thêm

Các quốc gia dự án

Tìm hiểu về 7 quốc gia dự án của chúng tôi: Bhutan, Indonesia, Lào, Myanmar, Phillipines, Thái Lan và Việt Nam.

» Xem thêm

DSIK trên thế giới

Thông tin về chúng tôi là một tổ chức toàn cầu: Sứ mệnh và Mục tiêu, Nguyên tắc, Lịch sử hình thành và phát triển, Ban giám đốc, Các tổ chức tài trợ của chúng tôi, và các Dự án đang được thực hiện của chúng tôi trên toàn cầu. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của Trụ sở chính của DSIK.

» Xem thêm

Logos German Cooperation and Partners in Transformation