องค์กรของเรา

มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมร่วมมือระหว่างประเทศ (The German Sparkassenstiftung for International Cooperation - DSIK) อยู่ภายใต้กลุ่มการเงินธนาคารออมสิน (Savings Banks Finance Group) โดยเป็นฝั่งที่ทำงานด้านนโยบายเพื่อการพัฒนา มีหน้าที่ในการเผยแพร่รูปแบบการธนาคารออมสินที่ประสบความสำเร็จไปยังประเทศต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและนานาประเทศ  มูลนิธิฯ มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสและช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามความยากจนไปได้ ผ่านการสร้างการเข้าถึงระบบบริการด้านการเงินให้กับประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาและมีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

» อ่านเพิ่มเติม

เกมจำลองธุรกิจ (Business Games)

เกมจำลองธุรกิจ (Business Games) ที่ออกแบบโดยมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางมูลนิธิในระดับนานาประเทศ ในการเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่แปลกใหม่และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  ปัจจุบันทางมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันมีเกมจำลองธุรกิจอยู่สี่เกม โดยจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

» อ่านเพิ่มเติม

ประเทศที่ดำเนินโครงการ

7 ประเทศที่ดำเนินโครงการของมูลนิธิฯ ในภูมิภาคนี้ได้แก่ ภูฏาน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม

» อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันในระดับสากล

รายละเอียดต่าง ๆ ของมูลนิธิในฐานะองค์กรระดับสากล: ภารกิจและวัตถุประสงค์ หลักการ ประวัติศาสตร์ คณะกรรมการบริหาร หน่วยงานผู้ให้เงินทุน และโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลก  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ

» อ่านเพิ่มเติม