ทีมเอเชีย (สำนักงานใหญ่)

Dr. Ilonka Rühle-Stern
Head of Division Asia

Tel.: +49 228 9703-6624
Fax: +49 228 9703-6630
Ilonka.Ruehle--at--Sparkassenstiftung.de

Harald Felzen
Project Manager

Tel.: +49 228 9703-6655
Fax: +49 228 9703-6630
Harald.Felzen--at--sparkassenstiftung.de