ติดต่อเรา


Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.
no. 12, alley 12/70 Dang Thai Mai street, Quang An ward, Tay Ho district.
11200 Hanoi, Vietnam

» E-Mail