ธนาคารออมสินเขตลุดวิกส์บูร์ก (Kreissparkasse Ludwigsburg)

ธนาคารออมสินเขตลุดวิกส์บูร์กก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1852 เป็นธนาคารออมสินภายใต้กฎหมายมหาชนในเขตลุดวิกส์บูร์ก รัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก มีพื้นที่ดำเนินธุรกิจในเขตลุดวิกส์บูร์กโดยใช้ข้อบังคับจากพระราชบัญญัติธนาคารออมสินของรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์กที่ออกโดยสภาเขตสุดวิกส์บูร์ก และมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการเครดิต เป็นโครงสร้างในการบริหารธนาคาร

ธนาคารออมสินเขตลุดวิกส์บูร์กดำเนินธุรกิจธนาคารแบบครบวงจร ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้า  ด้วยสินทรัพย์กว่า 11.5 พันล้านยูโร ทำให้ธนาคารออมสินเขตลุดวิกส์บูร์กเป็นผู้นำวงการธนาคารในพื้นที่ อีกทั้งเป็นธนาคารออมสินเขตที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี  ลูกค้าของธนาคารมีเงินฝากรวมที่ 8.02 พันล้านยูโร และมีจำนวนเงินกู้ที่ 6.4 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจและเทศบาลท้องถิ่นของเขตลุดวิกส์บูร์ก  ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับธนาคารออมสิน building society ของรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริษัทประกันภัย SV SparkassenVersicherung และตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Leasing and DekaBank

เป้าหมายสำคัญที่สุดของธราคารออมสินเขตลุดวิกส์บูร์กคือการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและให้บริการผ่านการทำงานของพนักงานทุก ๆ วัน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม. ลูกค้าสามารถสัมผัสการบริการที่ใกล้ชิดได้ผ่านจำนวนสาขากว่า 100 สาขาในเขตลุดวิกส์บูร์ก และยังมีศูนย์บริการทันสมัยสำหรับบริการด้านอสังหาริมทรพย์ การบริหารความมั่งคั่ง การบริการลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ รวมถึงตัวแทนประกันภัยที่พร้อมให้บริการลูกค้า  ธนาคารออมสินเจตลุดวิกส์บูร์กยังมีบทบาทเป็นนายจ้างรายใหญ่ในภูมิภาค ด้วยจำนวนพนักงาน 1,460 คน และเด็กฝึกงาน 122 คน

ธนาคารออมสินเขตลุดวิกส์บูร์กไม่เพียงแต่มีบรการทางการเงินที่ทันสมัย แต่ยังมุ่งพัฒนาชีวิตของผู้คนในเขตลุดวิกส์บูร์ก  ส่วนหนึ่งของปรัชญาทางธุรกิจคือกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการธนาคารจะต้องกลับมาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะในรูปแบบการบริจาคหรือสปอนเซอร์งานการกุศล  ทางธนาคารมีการลุงทุนกว่า 3.5 ล้านยูโรร่วมกับมูลนิธิของธนาคาร (รวมถึงมูลนิธิย่อยอื่น ๆ ด้วย) สำหรับงานไม่แสวงผลกำไรของเขต โดยมีโครงการที่ได้รับเงินสนุบสนุนอย่างสม่ำเสมอสำหรับงานศิลปะ กีฬา การพัฒนาเยาวชน ด้านสุขภาพ รวมถึงงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการปกห้องดูแลธรรมชาติ

ธนาคารออมสินเขตลุดวิกส์บูร์กได้ทำการสบัยสนุนมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (DSIK) มาเป็นเวลาหลายปี  โดยมีผู้ประสานงานหลัก 2 ท่าน คือ อิซาเบล คูร์ซ หัวหน้าฝ่ายพนักงานบริหาร และ อันเดรอา เฮอเดอเบค-เฮอฟิค หัวหน้าฝ่ายพนักงานทรัพยากรบุคคล ทั้งสองท่านทำงานใกล้ชิดกับโครงการของทางมูลนิธิฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ