เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานของ German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK) สอดคล้องกับวาระปี 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พวกเขาเป็นพื้นฐานสำหรับการบรรลุความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะที่รักษาความยุติธรรมทางสังคมและเคารพในข้อจำกัดทางนิเวศวิทยาของโลก ด้วยโครงการของเรา เรามีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 10 ประการต่อไปนี้: