กลุ่มการเงินธนาคารออมสิน (Sparkassen-Finanzgruppe)

เป็นกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นผู้นำตลาดในประเทศเยอรมนี โดยนอกเหนือจากธนาคารออมสินแล้ว ยังประกอบไปด้วย ธนาคารระดับมลรัฐในเยอรมนี สถาบันการเงิน building society  บริษัทประกันภัย และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย  ธนาคารออมสินมีการบริหารจัดการในรูปแบบสมาคม โดยมีสมาคมธนาคารออมสินเยอรมัน (German Sparkassen Banks Association – DSGV) ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธนาคารออมสินรวมถึงกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร

กลุ่มการเงินธนาคารออมสินได้ก่อตั้งมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นในปี 1992 โดยเป็นการขยายงานของธนาคารออมสินไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาและมีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

» ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ DSGV