บุคคลที่ติดต่อในสถานที่

Vietnam, Laos, Myanmar

Christian Grajek 
Regional Coordinator South East Asia 
office.hanoi--at--dsik.org

Bhutan

Bernd Baehr
Country Representative
bernd.baehr--at--disk.org

Philippines

Dr. Carla Virtudazo 
Country Representative & Long-Term Expert
carla.virtudazo--at--disk.org

Indonesia

Michael Kuehl 
Country Representative & Principal Advisor
michael.kuehl--at--dsik.org

Thailand

Sebastian Dudda 
Country Representative
Sebastian.Dudda--at--sparkassenstiftung.de