Bhutan

DSIK đang hỗ trợ cho RENEW Microfinance Pvt. Ltd. để chuyên nghiệp hóa các hoạt động tài chính vi mô của mình.

Dự án bắt đầu từ năm 2011 từ cấp độ cơ sở. Sau 10 năm, RENEW MFI được thành lập vững chắc trong ngành tài chính của Bhutan. Với hơn 25.000 khách hàng và phạm vi dịch vụ bao phủ 50% cả nước, RENEW MFI đã đạt được sự bền vững về tài chính và thể chế. DSIK và RENEW MFI đã xây dựng một mô hình kinh doanh, theo chiến lược “Chúng tôi đến nơi có tổn thương”, mang lại hiểu biết tài chính, các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho những người dân nghèo nhất ở vùng xa xôi, hẻo lánh, điều này đã mang lại thành công cho tổ chức tài chính vi mô này, có lợi cho nhóm mục tiêu và theo đó là toàn xã hội (giải pháp tất cả đều có lợi).

Năm 2019, DSIK đã bắt đầu dự án: Phát triển nông thôn (PRuDent). Dự án tập trung vào ngành nông nghiệp và các hộ gia đình nông thôn. Cùng với RENEW MFI, chúng tôi tăng cường việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nông dân và dạy họ về kiến thức kinh doanh. 

Hiện nay, DSIK ở Bhutan tập trung vào:

- Số hóa

- Tài chính xanh

- Tài chính dành cho doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa

- Kiến thức kinh doanh cho người nông dân

- Tăng cường các cơ hội tiếp thị cho người nông dân

Logos German Cooperation and Partners in Transformation