ธนาคารออมสินแคว้นอัลกอย (Sparkasse Allgäu)

จุดเริ่มต้นของธนาคารออมสินแคว้นอัลกอยเริ่มต้นเมื่อปี 1825 โดยเป็นองค์กรกฎหมายมหาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารออมสินรัฐบาวาเรีย และเป็นธนาคารออมสินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคสวาเบีย มีโครงสร้างบริหารประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหาร

ธนาคารออมสินแค้วนอัลกอยเป็นสถาบันทางการเงินระดับภูมิภาคที่มีสินทรัพย์มูลค่า 4.9 พันล้านยูโร และเป็นด่านหน้าของการบริการทางการเงินให้กับประชาชนและธุรกิจในพื้นที่ ธนาคารมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และสนับสนุนโครงการด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม ผ่านการบริจาค การสปอนเซอร์ผ่านมูลนิธิธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินแคว้นอัลกอยมี 63 สาขา (รวม 32 ศูนย์บริการด้วยตนเอง) ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่สร้างงานและดูแลพนักงานกว่า 750 คน  ทุกๆ ปี จะมีการฝึกอบรมพนักรุ่นใหม่ 25 คนในการเสมียนธนาคารพร้อมหลักสูตรการศึกษาแบบคู่ขนานกับหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์

นับตั้งแต่ต้นปี 2010 ธนาคารออมสินแคว้นอัลกอยได้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่โครงการภายใต้มูลนิธิธนารคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (DSIK) โดยเน้นที่ภูมิภาคเอเชีย

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือกับธนาคารออมสินเยอรมันมาจาก ประธานกรรมการบริหาร แมนเฟรด เฮเกดึส  โดยมีการส่งผู้เชียวชาญเข้าไปช่วยงานโครงการระยะสั้น ตามบริบทหัวข้องานและพิจารณาตามความจำเป็นของโครงการให้เหมาะสมกับประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ

ในอดีตที่ผ่านมา ธนาคารออมสินแคว้นอัลกอยได้ช่วยสนับสนุนโครงการด้าน “ไมโครเครดิต” และ “แนวคิดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ให้แก่ประเทศเนปาล อีกทั้งได้ริเริ่มความร่วมกับธนาคารออมสินประเทศไทย ทว่าเกิดความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด

เรามุ่งมั่นในความร่วมมือกับ DSIK ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันและบรรลุเป้าหมายได้