ธนาคารออมสิน เมืองซืดฟาลซ์ (Sparkasse Südpfalz)

ให้ความสำคัญกับผู้คนและเศรษฐกิจ
ธนาคารออมสินซืดฟาลซ์ มี 49 สาขา และพนักงาน 733 คน (รวมนักศึกษาและเด็กฝึกงาน 61 คน) และมีบัญชีทรัพยสินกว่า 5.1 พันล้านยูโร ทำให้เป้นธนาคารออมสินที่ใหญ่เป้นอันดับสองของรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนต และขยายการดำเนินธุรกิจไปในเขต Südliche Weinstraße และเมืองลันเดาในเขต Germersheim  ธนาคารออมสินซืดฟาลซ์จดทะเบียนธุรกิจแบบ Commercial Register A ภายใต้หมายเลข 2321 กับศาลเขตลันเดา

การบริหารที่ยั่งยืน
ธนาคารออมสินซืดฟาลซ์มีประวัติการทำงานในพื้นที่กับลูกค้ามายาวนานกว่า 180 ปี ทั้งการให้คำแนะนำแบบองค์รวมที่ตอบโจทย์ในแต่ละช่วงชีวิตของคนซึ่งสร้างประโยชน์อย่างมากแก่ธุรกิจและครัวเรือนมาหลายชั่วอายุคน  นอกจากนี้ยังมีบทบาทในฐานะนายจ้าง ผู้ให้ความรู้ ผู้ผลักดันเศรษฐกิจ ผู้จ่ายภาษี ลูกค้า รวมถึงผู้บริจาคและสปอนเซอร์ในหลายโอกาส ซึ่งล้วนมีส่วนในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในธุรกิจของพื้นที่

การสร้างและเพิ่มความเข้มแข็งให้ไมโครไฟแนนซ์ในภูฏาน
ในปี 2012 ธนาคารออมสินแกร์เมอร์สไฮม์-คานเดล ซึ่งเป็นองค์กรเก่าของธนาคารออมสินซืดฟาลซ์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโครงการ “การสร้างและเพิ่มความเข้มแข็งให้ไมโครไฟแนนซ์ในภูฏาน” และได้ทำการส่งผู้เชี่ยวชาญ 7 คนไปทำงานระยะสั้นในประเทศภูฏาน เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ของสถาบันไมโครไฟแนนซ์ให้มีความรู้ด้านการธนาคารมากขึ้น