การให้คำปรึกษา

เรามองหาบุคคลหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาที่ทางมูลนิธิฯมีการดำเนินงานอยู่  ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิฯเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่านได้เมื่อมีการประกาศรับที่ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ 


No news available.