ความร่วมมือ

สภาพแวดล้องของแต่ละโครงการมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถเห็นได้ชัดจากภายในเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (DSIK) จึงดำเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาคีที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ของประเทศและภูมิภาคที่ดำเนินโครงการนั้น ๆ

เราดำเนินความร่วมมือทั้งกับภาคีภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อดำเนินโครงการที่ยั่งยืน  งานของมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้ทางการเงิน การพัฒนาขีดความสามารถ ระบบการเงินในพื้นที่ชนบท การเงินสีเขียว การสร้างโครงสร้างเชิงสถาบัน และ ระบบการเงิน MSME

หากท่านสนใจร่วมงานกับทางมูลนิธิฯ ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ website-asia@dsik.org.